Tango x Houston – Gelding, 173cm, 2011 – Vimeo thumbnail