Desperados x Florestan – Stallion, 171cm, 2020 – Vimeo thumbnail